Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

Dış kaynak kullanımı ‘outsource’, günümüz dünyasında maliyetleri azaltmak ve en güncel kanun ve uygulamaların zahmetsiz takibini sağlamak açısından başvurulan bir yöntemdir. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada dış kaynak kullanımı için en çok tercih edilen uygulama muhasebedir. Sürekli değişen mevzuat ve yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı, şirketleri, muhasebe uygulamaları için dış kaynak kullanımına yönlendirmektedir. Bizler de, OfisimGoo olarak, müşterilerimizin muhasebe fonksiyonlarını en sorunsuz ve akıcı şekilde sürdürmelerini sağlıyoruz. Sunduğumuz muhasebe hizmetleri ile, şirket sahipleri, yatırımcılar ve düzenleyicilere karşı sağlıklı ve güvenilir bir muhasebe sistemi oluşturuyor ve müşterilerimiz üzerindeki muhasebe yükünü alıyoruz.

Hizmetlerimiz şunlardan oluşmaktadır:

Genel Muhasebe

  • Muhasebe sisteminin kurulması ve uygulanması
  • KDV, SGK, Muhtasar, Damga Vergisi, Kurum Geçici Beyannameleri - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi
  • Tek Düzen Hesap Planı'na ve uygulamasına ilişkin danışmanlık
  • Yasal defterlerin ilgili kanunlar çerçevesinde tutulması ve yıl sonu kapanışlarının yapılması
  • Bordrolama hizmetleri
  • E-defter ve e- fatura uygulamalarına başlama süreçlerinin yönetilmesi
  • E-defter ve e-fatura uygulamaları
  • Yerel muhasebe sistemlerinin uluslararası muhasebe yöntemlerine çevrilmesi
  • Aylık finansal raporlamaların hazırlanması
  • Vergi sorularına ilişkin danışmanlık ve çözüm önerileri
  • Güncel yasal mevzuat hakkında düzenli olarak bilgilendirme
  • Sermaye artırımı, azaltılması, adres değişikliği, müdür atanması, genel kurul vb. işlemlerin Ticaret Odası, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler nezdinde tüm bildirimlerin eksiksiz yapılması 

Maliyet Muhasebesi

  • Maliyet muhasebesinin kurulması
  • Şirket yönetimine maliyetler ve karlılık hakkında raporlar hazırlanması